Een sector in beweging

De agrovoedinginsdustrie evolueert op vandaag snel en ingrijpend. Veranderingen dringen
zich op omdat consumenten kritischer en diverser zijn, duurzaamheid aan belang wint en de
voedselveiligheid ten koste van alles gewaarborgd moet blijven. Slimme ondernemers uit
de betrokken sectoren zullen in de toekomst kennis moeten delen. Cocreatie wordt de norm
en is dat al bij Barias. Chris werpt in een aantal hoofdstukjes een blik op het vak, met trends
en toekomstgerichte ideeën. Enkele toonaangevende figuren met een link naar verwante
branches nodigde hij uit voor een spitse kijk op voeding, verpakking, gezondheid, opleiding
ondernemen, duurzaamheid, wetgeving, circulaire voeding of digitaliseren. Het boek is daarmee
geen pur sang bedrijfsboek, maar des te meer een inspiratiebron voor professionelen. Vermits
voeding ons allemaal aanbelangt zijn de onderwerpen ook best interessant en helder voor de
niet-vakgerichte lezer. Gasten in het boek zijn Pieter Aquarius (Verpakkingsmachinebouwer
Case Packing Systems), Freddy Bekaert (Vives), Kris Declercq en Francesco Vanderjeugd
(burgemeesters), Koen Dejonckheere (Gimv), Herwig Dejonghe (Antartic Foods), Prof. Liesbeth
Jacxsens (Ugent), Goedele Liekens (VN-ambassadrice), Joke Vandepitte (Pittman Seafoods), Piet
Vanthemsche (Voedselbanken) en Antoon Wallays (Agristo).

Een verrassend boek

Ingepakt smaakt lekker is een uniek boek, niet dik en bovenal leuk om lezen. Omdat niet
iedereen een fanatiek lezer is, werd het opgebouwd uit korte behapbare en fijn geïllustreerde
rubrieken. Dat laat de lezer toe selectief mee te pikken waar haar of zijn interesse naar toe gaat.
Quotes stemmen tot nadenken. Cartoons van Lectrr – huiscartoonist bij De Standaard – doen
dat ook en zorgen net zozeer voor een glimlach. In een tijd waarin we ons te pletter scrollen en
waardevolle informatie zomaar door de vingers glipt, biedt een boek soelaas: een trager maar
oerdegelijk medium. Dat het boek daarenboven daadwerkelijk van de band rolde bij Barias,
maakt het helemaal speciaal. Het zit verpakt in een authentieke voedingsverpakking. Onbeperkt
houdbaar en bij voorkeur te bewaren in de boekenkast.

Leer meer over het boek: www.ingepaktsmaaktlekker.be

Categories:

Tags:

Comments are closed